J.A. Oudshoorn


Mr. J.A. Oudshoorn is afgestudeerd in het Nederlands en Internationaal/Europees Recht. Hij heeft zich toegelegd op arbeidsrecht en (inter)nationaal belastingrecht. Mr. J.A. Oudshoorn heeft ruime ervaring als juridisch en financieel adviseur in Nederland, en in de Nederlandse Antillen en Canada, waar hij ongeveer 20 jaar woonde. Daarnaast heeft hij (sinds 2010) uitgebreide ervaring in cao-onderhandelingen en medezeggenschapsstructuren, in advies inzake arbeids- en ontslagrecht, en in advies aan bewonerscommissies en huurdersorganisaties. Hij heeft een internationale achtergrond en kan uitstekend overweg met personen uit uiteenlopende culturen. Mr. J.A. Oudshoorn spreekt meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.
Mr. J. A. Oudshoorn is wel jurist, maar geen advocaat. Dat is voor de rechtsterreinen waarop hij zich begeeft niet nodig. Mr. J.A. Oudshoorn is sinds 2018 als jurist aan het kantoor verbonden.

Rechtsgebieden:

Wonen & Buren

Werk & Inkomen

Schulden & Incasso.