Van zijn pad schoonmaken naar zijn straatje schoonvegen

lees het commentaar bij Rb Amsterdam 29 maart 2021 in het licht van het daartegen ingestelde beroep