Het Leids decanaat

De Nederlandse advocatuur is georganiseerd in balies. Per Rechtbank is er één balie. Het toezicht op de balie wordt uitgeoefend door de Deken. Die is tegelijk voorzitter van de Raad van de Orde. Deze Raad van de Orde vormt het bestuur van de balie.

Op dit moment zijn er tien balies. De balie van het arrondissement Den Haag is een samenvoeging van de Leidse balie en de Haagse balie. In 1872, toen de twee rechtbanken fuseerden, is er tussen de balies de afspraak gemaakt, dat het Leidse lid van de Raad van Toezicht (tegenwoordig de Raad van de Orde) tegelijk de functie van Leids Deken zou uitoefenen. Deze traditie is sindsdien ononderbroken voortgezet tot op de dag van vandaag. Na de wijziging van de advocatenwet in 2015 is de functie er vooral één van belangenbehartiging en het adviseren of bemiddelen bij geschillen.

Van 2012 tot 2019 berustte het Leids decanaat bij Ad Astra Advocaten.