Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ad Astra Advocaten steunt met plezier een aantal ideële organisaties en culturele instellingen zoals de Stichting Zout der aarde, European Lawyers in Lesvos, de Leidse Cantorij, Nu voor Later (adviesstichting voor familieleden van onder bewind gestelde patiënten met een schizo-affectieve stoornis), de Stichting Vrienden van Rosa Manus (vrouwenopvang) en de Maatschappij voor Nut van t Algemeen. Daarnaast zijn de advocaten van het kantoor op ad hoc basis actief in diverse maatschappelijke geledingen.