Ad Astra BV

Ad Astra Advocatuur is de naam van de advocatenpraktijk van mr. J. Hemelaar. De praktijk is ondergebracht in Ad Astra BV.  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering staat ook op naam van de BV. Ad Astra BV is ingeschreven bij de KvK onder nummer 27377174.

Ad Astra Advocatuur is door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend als kantoor dat volgens de principes van High Trust werkt. Die werkwijze wordt door de Orde van Advocaten als “best practise” beschouwd voor gefinancierde rechtsbijstand.