Strafrecht

Naast civiel recht en bestuursrecht is er strafrecht. De hoofdlijnen van het strafrecht zijn terug te vinden in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Maar de uitwerking is vaak terug te vinden in de jurisprudentie, de uitspraken van de rechters. Voor het strafrecht is verder artikel 5 van het EVRM van groot belang.

Wanneer iemand wordt gearresteerd, krijgt hij automatisch recht op rechtsbijstand. De verdachte kan daarbij zijn eigen advocaat kiezen (voorkeurspiket), als die advocaat tenminste deelneemt aan de piketregeling. Maar ook in gevallen waarin iemand wordt gedagvaard zonder dat hij meteen wordt vastgezet, is het belangrijk een advocaat in te schakelen (en om eventueel te bezien of gefinancierde rechtsbijstand mogelijk is). Daarvoor staat er teveel op het spel als u vervolging heeft te vrezen!

Mr. J. Hemelaar is gespecialiseerd in strafrecht en neemt deel aan de piketregeling.