Civiel recht

Geschillen tussen burgers onderling, of tussen burgers en bedrijven vallen onder het civiele recht. Daaronder vallen veel verschillende soorten zaken. Bijvoorbeeld consumentenzaken, handelszaken, zaken over schadevergoeding, maar ook huurzaken, arbeidsrecht, burenruzie, bouwrecht of erfenissen. Er is op deze gebieden veel expertise bij Ad Astra Advocatuur. Dat is handig als u een advies zoekt over hoe u in de toekomst problemen wilt voorkomen (Algemene Voorwaarden voor ondernemingen, contracten opstellen, betalingsregelingen afspreken). Maar het kan ook zijn, dat het erom gaat de gevolgen van een probleem te bestrijden (ontslag, ontruiming, opzegging van een overeenkomst, schade en wanprestatie). In al deze gevallen staat Ad Astra Advocatuur u graag terzijde met advies en zonodig met het instellen van rechtsmiddelen.