Privacy

Uw privacy wordt bij Ad Astra Advocatuur goed beschermd. Wij vragen niet méér dan we echt nodig hebben en u heeft als cliënt te allen tijde recht op inzage, en op correctie. Ook is er “het recht om vergeten te worden”, als u uw gegevens verwijderd wilt zien, voor zover geen wettelijke regels zich daartegen verzetten.
De gegevens die Ad Astra Advocatuur van cliënten en de andere in hun zaken betrokken personen bewaart (naam, adres, geboortedatum etc) worden niet met commerciële partijen gedeeld, en er wordt geen verder gebruik van gemaakt dan nodig is voor de zaak zelf, en voor het voldoen aan de regels die de Orde van Advocaten aan de praktijkvoering stelt. Het volledige privacy-reglement treft u hier aan.