Rechtsterreinen

Ad Astra Advocatuur kan bogen op brede ervaring op vrijwel alle rechtsterreinen.
Het kantoor doet zaken op de volgende rechtsgebieden:

  • Bestuursrecht (vergunningen, subsidies, uitkeringen)
  • Civiel recht (nakoming van overeenkomsten, bouwrecht, arbeidsrecht)
  • Strafrecht

Bijzondere specialisaties:

  • Vreemdelingenrecht en asielrecht
  • Europees recht
  • privacyrecht

Mr. Hemelaar staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de algemene praktijk, bestuursrecht, sociaal verzekeringsrecht en verbintenissenrecht . Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Op andere terreinen mag hij eveneens werkzaam zijn, maar daarvoor geldt de verplichting tot het behalen van opleidingspunten niet.