Reflectie op onevenredigheid in het vreemdelingenrecht

Op 15 oktober 2021 gaf een aantal advocaten input aan de Raad van State in reactie op de vraag van de Raad van State naar voorbeelden van onevenredige hardheid in de rechtspraak in het vreemdelingenrecht. De input treft u hier aan.