J. Hemelaar

Mr. J. Hemelaar is sinds 1998 advocaat. Hoewel hij zich in het bijzonder gespecialiseerd heeft in het bestuursrecht, heeft hij toch steeds de breedte van een volledige rechtspraktijk gezocht. Gewone particulieren, het MKB en ook grote bedrijven kunnen bij hem terecht. De rechtspraktijk die mr. Hemelaar uitoefent is vooral de proces-advocatuur, dus zaken waarvoor men procederen moet. Dat betekent, dat hij nauw voeling houdt met de praktijk van alledag en de wijze waarop de rechterlijke macht daarop reageert.

Mr. J. Hemelaar is lid van de Commissie bestuursrecht die overlegt met de Rechtbank ‘s-Gravenhage. Hij is daarnaast betrokken bij het project “Beter contact met de overheid” en maakt deel uit van de Landelijke Adviescommissie Vreemdelingenrecht. Mr. Hemelaar is tevens lid van het Kennisnet Sociale Zekerheid. Verder adviseert hij diverse landelijke organisaties die een vangnetfunctie hebben.

Mr. Hemelaar is van 2012 tot 2019 Leids Deken geweest en waarnemend deken van de Haagse Orde van Advocaten.