J. Hemelaar

Mr. J. Hemelaar is sinds 1998 advocaat. Hoewel hij zich in het bijzonder gespecialiseerd heeft in het bestuursrecht, heeft hij toch steeds de breedte van een volledige rechtspraktijk gezocht. Gewone particulieren, het MKB en ook grote bedrijven kunnen bij hem terecht. De rechtspraktijk die mr. Hemelaar uitoefent is vooral de proces-advocatuur, dus zaken waarvoor men procederen moet. Dat betekent, dat hij nauw voeling houdt met de praktijk van alledag en de wijze waarop de rechterlijke macht daarop reageert.

Mr. J. Hemelaar is lid van de Commissie bestuursrecht die overlegt met de Rechtbank ‘s-Gravenhage. Hij is daarnaast actief binnen de Nederlandse Orde van Advocaten in diverse functies. Hij maakt o.a. deel uit van de Landelijke Adviescommissie Vreemdelingenrecht.

Daarnaast is mr. Hemelaar is aangesloten bij de VAJN en is hij lid van het Kennisnet Sociale Zekerheid. Vanuit zijn betrokkenheid bij de sociale advocatuur adviseert hij diverse regionale organisaties die een vangnetfunctie hebben.