Dwangsommen & Vergunningen

Als het gaat om bouwen en wonen, of om het aanleggen van een woonboot of pleziervaartuig, of als het gaat om het organiseren van een evenement, om parkeren of om reclame maken, dan komt u de gemeente vaak tegen. Er mag van alles niet (en soms mag iets wat u helemaal niet wilt juist wèl). Vaak gaat het bij dit soort zaken om iets waar u zelf het initiatief neemt. Maar soms is het ook zo, dat de gemeente het initiatief neemt en u een last oplegt. U moet dan iets doen en als u het niet goed doet of niet op tijd doet, verbeurt u een dwangsom. Het is niet eenvoudig om dan de weg te vinden in het woud van regels. Daarom is een goed advies of bijstand in bezwaar of beroep geen overbodige luxe.