Ruimtelijke ordening

Het Rijk, de Provincie en de Gemeente bepalen wat er wel en niet mag in de openbare ruimte. Dat gaat over wat er gebouwd mag worden, en hoe iets eruit moet zien als het eenmaal gebouwd is, maar ook over hoe het wordt gebruikt (als woning, winkel, bedrijf, met of zonder geluidhinder en/of stankoverlast). Daar zijn vergunningen voor, bestemmingsplannen, structuurvisies, welstandsnota’s en nog een hele reeks andere bestuurlijke documenten. In veel daarvan hebben burgers inspraak. Of er mag een zienswijze worden ingediend. Of er kan bezwaar tegen een plan worden aangetekend. Laat u bij zulke zaken goed voorlichten! Er zijn vaak allerlei hoeken en gaten in het recht waar u niet automatisch aan denkt. Daarvoor kunt u bij een gespecialiseerde advocaat terecht.

Behalve met bestuursrecht moet u bij bouwzaken ook nog rekening houden met de eisen die het civiele recht mogelijk stelt.