Uitkeringen

Problemen met uitkeringen kunnen ontstaan wanneer u niet volledig aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden worden steeds strenger, zowel in sociale voorzieningen (WWB, oftewel Bijstand, kinderbijslag of andere toeslagen) als bij sociale verzekeringen (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals ZW, WIA. Wajong, en werkloosheidsuitkering op grond van de WW). De gevolgen kunnen ernstig zijn: geen geld om van te leven of een forse terugvordering. Ad Astra Advocatuur heeft veel ervaring in het nalopen van de beslissingen en het aantekenen van bezwaar of beroep als een beslissing onterecht is.