Subsidies

Het aanvragen en behouden van subsidies kan een ingewikkelde zaak zijn. Er is een lappendeken aan voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Bovendien valt vooraf niet altijd te voorzien hoe controles achteraf uitpakken. Wanneer niet met kennis van zaken op problemen gereageerd wordt, kunnen flinke risico’s ontstaan. Dat kan reden vormen een goede advocaat in de arm te nemen.