Schadevergoedingen

Schadevergoeding kan gevorderd worden wanneer er wanprestatie wordt gepleegd in het consumentenrecht of bij handelszaken.

Ook wanneer de overheid onredelijk lang doet over besluiten, kan er schadeplichtigheid ontstaan. Maar dat is alleen als de besluitvorming, inclusief de rechterlijke beoordeling ervan, jaren duurt. Wél kan het bestuursorgaan aangespoord worden sneller te beslissing met bestuurlijke dwangsommen, na een ingebrekestelling als de beslistermijn is verstreken. Per besluit kan dat oplopen tot € 1.442 of –als de rechter dat beslist– nog meer.

Ten slotte is het nog mogelijk schadevergoeding te krijgen voor onterechte detentie nadat iemand is vrijgesproken of op een andere manier is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel.