Huurrecht

Een dak boven het hoofd is een van de eerste levensbehoeften. Sommige mensen hebben dat niet, en hebben een urgentieverklaring nodig om een woning te krijgen. Anderen hebben wél een dak boven hun hoofd maar dreigen dat te verliezen vanwege een huurschuld of vanwege andere plannen die de huisbaas met de woning heeft. Of ze hebben wel een dak, maar dat dak lekt. Of ze moeten er teveel huur voor betalen. Of er is een geschil over de servicekosten. Of ze worden door overlast in hun huurgenot gestoord. Allemaal zaken die vaak moeilijk op te lossen zijn zonder de bemiddelende rol van een advocaat, die pal staat voor u als uw recht u wordt onthouden, en die u van advies kan dienen als u te diep in de problemen bent gezakt om er zelf uit te komen.

Vanwege overheidsbeleid dat ertoe leidt, dat advocaten minder ruimte krijgen om pro-Deo zaken te doen, kan mr. Hemelaar dit soort zaken alleen nog op betalende basis doen.